Co je sokol?

Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice nejstarší spolek, který vznikl v roce 1862 a jehož členové se dobrovolně věnují sportům a pohybovým aktivitám v jednotlivých oddílech. Hlavní myšlenkou a náplní sokola byla vždy snaha o všestranný rozvoj člověka a to nejen po tělesné, ale i duševní stránce.

Česká obec sokolská podporuje sportovní výkony ve zhruba šesti desítkách sportů, které jsou v ČOS organizovány. V gymnastice, házené, bastketbalu, v judu i v atletice vykazují sokolští sportovci ligovou až reprezentační úrověň.

Nejpočetnější složkou ČOS je odbor všestrannosti, ve kterém se vytváří program pohybových aktivit a rekreačních sportů pro děti, dospělé, seniory, ale i zdravotně postižené.

Děti zde získávají všestranné pohybové dovednosti. Seznámí se nejen s gymnastikou, atletikou a míčovými hrami, ale poznají mnoho dalších způsobů rekreačního sportování v tělocvičně, na hřišti i v přírodě. Pokud navštěvují specializovaný sportovní klub nebo kroužek, je sokolské cvičení vhodnou kompenzací jednostranné zátěže.

Dospělí mají možnost odreagovat se od každodenních starostí v některém ze cvičení pro ženy a muže a tak příjemným způsobem prospět svému zdraví.

TODO TODO TODO