Příspěvky

Úhrada příspěvků členů za období 02/2024 - 06/2024 do 29.02.2024:

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu příspěvků na bankovní účet

číslo účtu: 220038 - 1400127339/0800
variabilní symbol: prvních šest číslic z rodného čísla (190315/1432)
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte / dospělého + zkratka oddílu

R+D 2000,- (RD)
R+2*D (2 děti) 3000,-
žactvo, dorost do 18 let 1800,- (mladší žactvo MŽ, starší žactvo SŽ)
dospělí nad 19 let 2000,- (Volejbal, Ženy Ž)
senioři nad 65 let 1800,-

Částku je nutné zaplatit do 29.02.2024.


Pokyny pro vystavení potvrzení o úhradě pravidelné/sportovní aktivity

V rámci uplatnění příspěvku od pojišťovny volte následující postup:

- stáhněte si dokument příslušné zdravotní pojišťovny,
- vyplňte jej naskenujte a pošlete na e-mail: mmaradova@sokol.eu,
- po ověření platby bude vaše žádost opatřena razítkem a podpisem statutárního zástupce a zaslána zpět na Váš e-mail.

V případě, že máte pojišťovnu, která nemá příslušný formulář, vystaví TJ Sokol Zlín potvrzení o úhradě. Na e-mail prosím zašlete:

1) Jméno dítěte
2) datum narození
3) datum platby
4) výše zaplacené částky

Upozorňujeme, že potvrzení o úhradě vystavujeme do 30.04.2024.