Příspěvky

Úhrada příspěvků členů za období 09/2021 - 06/2022

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu příspěvků na bankovní účet

číslo účtu: 220038 - 1400127339/0800
variabilní symbol: prvních šest číslic z rodného čísla (123456/1234)
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte / dospělého

09/2021-1/2022 2/2022-06/2022 09/2021-06/2022
R+D 1800,- 1800,- 3200,-
žactvo, dorost do 18 let 1500,- 1500,- 2600,-
dospělí nad 19 let 1700,- 1700,- 3000,-
senioři nad 65 let 1500,- 1500,- 2600,-

Částku je nutné zaplatit za půl roku (09/2021-1/2022) nebo celý rok (09/2021-06/2022) do 30.9.2021.