Příspěvky

Úhrada příspěvků členů za období 09/2020 - 12/2020

Žactvo + dorost do 18 let 800 Kč (noví členové +200,- Kč členská známka)
 
Dospělí nad 19 let a důchodci do 65 let 1200 Kč (noví členové +500,- Kč členská známka)
 
Důchodci nad 65 let 800 Kč (noví členové +200,- Kč členská známka)
 
Volejbal 1000 Kč (noví členové +500,- Kč členská známka)
 
Rodič + děti 1700 Kč
 

Žádáme vás o úhradu příspěvků na bankovní účet do 31.10.2020

číslo účtu: 220038 - 1400127339/0800
variabilní symbol: prvních šest číslic z rodného čísla (123456/1234)
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte / dospělého

Pokud nedisponujete bankovním účtem, můžete příspěvky zaplatit v kanceláři TJ.

Pokud požadujete příspěvek od VZP, je možné zaplatit příspěvky buď v hotovosti v kanceláři TJ, a nebo na bankovní účet a na požádání Vám bude vystaven doklad o zaplacení cvičitelem Vašeho dítěte.